Chuyên các sản phẩm miền Trung nói chung và đất mẹ Phú Yên nói riêng, đặc biệt là sỉ và lẻ LÁ É PHÚ YÊN cùng các món LẨU GÀ LÁ É, LẨU MẮT CÁ NGỪ , Gỏi cá trích…….